Epigenetik studerar hur miljön påverkar cellens beteende utan att förändra dess genetiska kod. Epigenitiken visar på nya komplexa nivåer vid exempelvis utveckling av sjukdomar – eller bio-obalanser som jag föredrar att kalla det.

Tankar blir biologi. Det nya området epigenitik visar tydligt att cellerna formas av omgivningen de lever i, och det är samma för multidimensionella organismer som människan. Vi behöver därmed inte vara offer för våra gener och miljön är mycket viktigare än vi tidigare trott. Läs ett utdrag ur kapitel 4, Tankens kraft.

Bara fem procent av cancer och hjärt–kärlpatienter har ärftliga orsaker till sin sjukdom enligt Harvardprofessorn Walter Willet, som leder en av de mest omfattande epidemiologiska studierna någonsin. Flera studier har visat att 95 procent av bröstcancer inte beror på ärftliga gener utan på miljöframkallade epigena faktorer. Uppkomst av cancer är kopplat till inflammation, och anti-inflammatoriska ämnen som finns i magnecyl har påvisad skyddande effekt mot exempelvis tarmcancer, bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom. Det finns till och med läkare och forskare som framfört teorier om att cancer beror på specifika brister på näringsämnen som kan åtgärdas.

Epigenitiken visar tydligt att cellerna formas av omgivningen de lever i, och det är samma för multidimensionella organismer som människan. Vi är inte offer för våra gener och miljön är mycket viktigare än vi trott. Därmed faller konceptet med determinism, och vi är inte biokemiska robotar. Vissa förutsättningar är givetvis genetiskt givna, men vi har vårt öde mycket mer i våra egna händer än vi vågat tro. Man kan kalla det för proaktivism, och det gör oss till medskapare av vårt liv. Eftersom tankar är energi kan de påverka den inre miljön och ändra förutsättningarna för hälsa eller sjukdom. 

Depression och nedstämdhet är andra obalanser som uppvisar en ökad nivå av inflammation i kroppen. Att mala negativa tankar eller vara bitter bidrar till försurning och inflammation i kroppen som försämrar hälsan och förkortar livet. En hoppfull och positiv sinnesstämning är däremot stärkande för immunförsvaret och hälsan visar en rad studier.

På samma sätt ger positiva förväntningar en ökad sannolikhet för läkning och återhämtning. Det finns otaliga exempel på personer som skadats allvarligt i olyckor och fått ”läkardomen” att aldrig kunna gå eller tala mer, men som återfått total rörelse- och talförmåga. Det är lysande exempel på ”mind over matter”, det vill säga att tankens kraft påverkar den fysiska kroppen. Det sista som ska lämna oss är hoppet!

Således är det inte våra gener utan det vi tror på, medvetet eller omedvetet, som kontrollerar våra liv. Därför att det du tror på eller det du anser samt dina attityder fungerar som ett filter och ändrar hur du uppfattar omvärlden. Din biologi anpassar sig till det du tror på och svarar i enlighet med det (dina mönster). Eftersom de flesta av mönstren präglas före två års ålder tillhör de det omedvetna, och därmed utlöser en viss situation en reflexiv (automatisk) respons.

Vem bestämmer egentligen?

Det innebär till exempel att om du tidigt fått höra att du är dum och inte duger till något, så är risken stor att du går genom livet och bekräftar den ”sanningen”. Eller om du bara fått kärlek och bekräftelse vid prestationer kommer du att känna dig värdelös såvida du inte presterar eller svarar upp till omgivningens förväntningar. Om du bara fått smulor av kärlek och uppmärksamhet känner du dig lätt otillräcklig.

Den som tidigt blivit sin ena förälders emotionella ”bundsförvant” (fånge) tror att den måste finnas där för andra annars går världen under. Det är en bra grogrund för att utveckla ett medberoende, det vill säga att ens humör och välbefinnande är beroende av hur någon annan person mår. Den som fått höra – eller själv upplevt – att man inte kan lita på människor har misstänksamhet och oro som följeslagare genom livet. Ett barn som blivit slaget eller förnedrat känner sig mindre värt och älskat – oberoende av vad föräldrarna och andra säger.

Våra tidiga upplevelser präglar oss för livet – såvida vi inte stannar upp och på olika sätt möter och löser upp de tidiga mönstren. Först då är vi fria att tänka, agera och reagera i enlighet med den vuxna person vi är idag. Så det finns hopp, men vi behöver inse mönstrens makt så att vi kan bryta dem. Först då kan vi ta kommando i vårt liv, bryta med offerrollen och leva som medvetna människor.

Källa: Sanna Ehdin

 

 

Din tro formar dina tankar

Dina tankar formar dina ord

Dina ord formar dina handlingar

Dina handlingar formar dina vanor

Dina vanor formar dina värden

Dina värden formar din framtid

 

Mahatma Gandhi (1869-1948)