"Allt jag ser är en spegling av mitt inre valt utifrån hur jag känner mig.

Hur jag känner mig är en följd av hur jag hanterar min kropps behov och i vad mån jag har respekt för min inre världs naturliga flöde och energihanterande.

Min smärta uppstår då jag gör motstånd mot detta flöde och försöker styra det mot vad jag vill.

När min vilja är kärlek till livets naturliga flöde blir det som händer min vilja och det bästa goda.

Då är tillit och jag detsamma, då är vi ett - livet och jag. Då är du och jag ett. Då är vi alla inte längre åtskilda - då har vi hittat hem." -Okänd