Jag hade dock ingen aning själv men fick veta av radio att så är fallet. Sekten visar sig vara en facebookgrupp jag är med i som diskuterar kolloidalt silver. Anledningen till detta är att en person med falsk identitet tagit sig in i en sluten fb-grupp och sedan gjort rubriker av det samtidigt som denne dumförklarat tiotusentals människor som upplever bättre hälsa av en produkt. Detta förfarande har lett till att många människor blivit förbannade. Människor vill helt enkelt ha rätten att själva bestämma över sin egen hälsa och ta egna beslut om vad de mår bättre av. Människor som använder produkten har inte lyssnat på vad som skrivs i media och slutat använda produkten, utan har istället gått till motattack. Detta gör att flera grupper i samhället anser att de som inte lyssnar och genast slutar använda denna så kallade farliga produkten har snärjts in i en sekt. 

 

Kolloidalt silver är registrerat som en vattenreningsprodukt reglerat av kemikalieinspektionen. Nanopartiklar av silver är vanligt förekommande i olika produkter och användningen ökar. Syftet med att använda nanopartiklar av silver är att uppnå en antibakteriell effekt. Kemikalieinspektionen påpekar att silver har antibakteriella egenskaper även i större skala. Exempel på användningsområden där det hävdas att nanopartiklar av silver har antibakteriella egenskaper är inom medicinska produkter (plåster, förband, katetrar), klädtextilier (”anti-odör”), samt i kylskåp, tvättmaskiner och luftfilter för hemmabruk. 

 

En lösning av vatten och silver har sedan många år använts av miljontals brukare världen över just i syfte att komma till bukt med med sjukdomar orsakade av olika mikroorgansimer. Innan antibiotikan var silverprodukter det mest kraftfulla medlet för att komma till bukt med bakteriella infektioner. Men att göra gör medicinska påståenden om produkter som inte är godkända som läkemedel är förbjudet i Sverige. Detta för att man anser att känsliga människor kan utsättas för att blir lurade och att någon kan tjäna pengar på dem. Det är alltså förbjudet att rekommendera andra människor att prova sådant man själv blivit frisk ifrån om detta inte är godkänt av läkemedelsverket.

 

Jag skulle i själva verket vilja hävda att hela vår samhällsstruktur mångt och mycket är en enda stor sekt där man ska hålla sig inom ramen för vad en liten klick människor sitter och bestämmer ska vara bäst för alla. Detta är något som även bedrivs på global nivå och Codex Alimentarius är ett ypperligt exempel på hur man med odemokratiska metoder går industrins vägar och sakta men säkert inför lagar som alltmer inskränker på människors rätt att ta egna beslut.

 

Jag kan absolut hålla med om att vi behöver regleringar av hur produkter tillverkas så att de innehåller vad de lovar och inte är fulla av giftiga kemikalier men det är en helt annan fråga. Är silver verkligen så farligt att vi behöver skyddas mot produkten? I en genomgång av litteratur mellan 1700-1939 fann man 357 dokumenterade fall av agryria (blåfärgad hud) varav de allra flesta fall uppstått genom långvarig kontakt av silver. 239 fall berodde på intag av silverbaserade läkemedel och 49 procent av dessa var baserade på silvernitrat som skiljer sig från dagens kolloidala silver. Resterande fall var industrirelaterat. Vid kronisk agryria såg man dock ingen sjukdomspåverkan, varken på inre organ eller psyke. Mellan 1900-1940 gavs miljontals doser av kolloidalt silver intravenöst vilket överlag är säkert men en del fick kramper och dödsfall har rapporterats. Stora orala doser sågs kunna rubba balansen i magen.

 

http://tse.colloidalsilverkillsviruses.com/pdf/history.pdf

 

Nyare publikationer beskriver samma sak, att silver vid långvarig användning kan leda till blåfärgad hud, vilket inte är farlig men är ett icke kosmetiskt önskvärt tillstånd. I Sverige finns det inga rapporterade förgiftningsfall från kolloidalt silver.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16766878

 

En annan aspekt är att vi ska sluta använda silver för att det kan vara skadligt för miljön. Här är antagligen det silver som används i olika produkter den största boven. Läste någonstans att man har beräknat att en tvättmaskin med silvernanopartiklar släpper ut 190 mg silver per år. Det motsvarar ca 20 l kolloidal silverlösning av den form som används som kosttillskott och för egenvård. Miljörisken är således betydligt mindre med ett försiktigt bruk av kolloidalt silver.

 

Vad gäller en massa påståenden som det inte finns substans för så tycker jag det i alla lägen ska vara upp till den drabbade att få information kring alla tänkbara bot, vare sig de är godkända av läkemedelsverket eller inte. Givetvis önskas sanningsenlig information kring vad man vet och inte vet kring en substans. Vill man bara lyssna på sin läkare och följa det så är det upp till den personen men har en annan person en önskan av att lyssna till andra som blivit friska så ska det också få vara en möjlighet. 

 

Låt säga att jag drabbas av bröstcancer. Läkarna erbjuder operation och cellgifter. Operation kanske jag väljer att tacka ja till men att ta ett derivat av senapsgas är mindre lockande så jag vill söka andra vägar. Jag hittar två studier som visar att kolloidalt silver kan vara ett möjligt botemedel eller kanske jag pratar med någon som provat. Ska det då inte vara upp till mig själv att få välja detta om jag så önskar? Med vilken rätt ska en annan människa bestämma vad som ska hjälpa mig att bli frisk?

 

- Antitumor activity of colloidal silver on MCF-7 human breast cancer cells

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21080962

 

- Dendrophthoe falcata (L.f) Ettingsh (Neem mistletoe): a potent bioresource to fabricate silver nanoparticles for anticancer effect against human breast cancer cells (MCF-7) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24681313

 

Det mest märkliga i denna debatten kring vår egen hälsofrihet är att etablissemanget så noggrant påtalar för oss att vi bara ska få ta del av vård som är vetenskapligt och beprövat. Detta trots att det inte finns någon klar och tydlig definition på vad detta egentligen innebär. Om det skolmedicinska etablissemanget inte tycker att en behandling ska beredas plats i sjukvårdssystemet så bereds den inte heller plats. Det har inget med vetenskap att göra. Sanningen är att när etablissemanget vill föra fram något då behövs det väldigt ringa bevis, vilket visas av det faktum att det mesta inom skolmedicink behandling inte är vetenskapligt verifierat. En amerikansk kongressrapport avslöjar att endast 10-20% av skolmedicinens behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva enligt kontrollerade vetenskapliga studier – men när det handlar om något som de inte vill föra fram då kan man aldrig uppnå det godtyckligt uppställda kravet, eftersom ingen vet vad det är.

 

Vacciner är ett ypperligt bevis på detta. Hur många vet egentligen att vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar? Det gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det, enligt Socialstyrelsen, anses som oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling. När det tillkommer ytterligare ett vaccin mot en sjukdom, så måste det nya vaccinet i stället prövas i jämförelse med det vaccin som redan finns och används. 

 

Enligt Läkemedelsboken 2014 kan vi läsa:

 

“”Gamla” vacciner omfattas inte av SBU-rapporten därför att kriterierna för modern evidensbaserad medicin inte går att tillämpa på vacciner som togs fram i början av förra seklet och som idag ges till i stort sett alla barn. Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner. Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

 

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier. Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle till exempel innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

 

http://www.lakemedelsboken.se/c1c_ped_vaccbarnundom_2013fm10.html?id=c1c_57#c1c_57

 

Varje år dör 3 000 människor i Sverige på grund av misstag som har begåtts inom vården, enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen. Det betyder att åtta patienter dör i onödan varje dygn – eller en var tredje timme. Sju gånger fler än i trafiken. Men mörkertalet kan vara avsevärt större eftersom alltför få patienter, anhöriga och läkare anmäler vårdmisstag och skadliga läkemedelsbiverkningar. Fass berättar på sin hemsida att biverkningar av läkemedel har rapporterats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Bara i USA dör 100 000 människor av biverkningar av sina läkemedel varje år. Enligt en studie av CDC 2012, är där i USA fler människor som dör av utskrivna droger från läkarna än av gatudroger som heroin och kokain.

 

Det är väl postitivt och bra att allt fler människor tar ansvar för sin egna hälsa? Vården är redan överbelastad och det kommer krävas alltmer av oss i framtiden för att det ska gå ihop och vården ska kunna hjälpa de som har störst behov.

 

Jag undra egentligen vem som tillhör en sekt? Människor som läser på och tar aktiva beslut kring sin hälsa eller de som gör något bara för att alla andra gör så eller för att det anses vara en metod som några bestämt ska vara bäst? Och varför i hela friden ge sig på något som inte har visat sig orsaka ett enda förgiftningsfall i Sverige?! Varför lägga krut på att folk dricker silver? Varför inte fokusera på något som gör verklig skada som alkohol? Där kan man prata om att tjäna pengar på andra människors olycka. Enligt en nyutgiven rapport av WHO är vart fjärde dödsfall, världen över, alkoholrelaterat. Dubbelt så många dödsfall orsakas av alkohol som av aids. Tre och en halv gånger så många som av tuberkulos. 

 

Text: Marina Ahlm / Bild: freedigitalphots/marin

 

Läs mer:

 

- Vad är Codex Alimentarius? 

http://www.thenhf.se/vad-ar-codex-alimentarius/

 

- Vad menas med beprövad erfarenhet?

http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2095/

 

- Prescription Drug Abuse Kills (Infographic)

http://www.livescience.com/17406-prescription-drug-abuse-infographic.html

 

- Vart fjärde dödsfall är alkoholrelaterat

http://global.iogt.se/sv/Artiklar/Vart-fjarde-dodsfall-ar-alkoholrelaterat/

 

- Enligt forskning vid Helsingfors universitet finns det ingen anledning att betrakta silvernanopartiklar som giftigare för akvatiska ekosystem än silverjoner, snarare tvärtom.

http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/ar-silvernanopartiklar-giftiga/

 

- Vid rötning av slam innehållande silvernanopartiklar/silverjoner, följt av centrifugering för avvattning, visar det sig att majoriteten av silvret (>95 procent) fortfarande är bundet till slammet. Efter att silvernanopartiklar passerat vattenreningsverket uppför de sig alltså inte som singulära nanopartiklar dispergerade i lösning. De adsorberas till slammet där de troligtvis löses upp till stor del och transformeras till silversulfid. http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/utvarderingochoptimeringavfiltreringsteknikerireningsverkforattsepareraskadligananopartiklar.5.21d4e98614280ba6d9e2b76.html