"Egot är ett falskt jag, en illusion skapad ur rädsla över att inte få finnas. Illusionen bekräftas av föräldrars, syskons, samhällets och kulturens ideer om hur man ska vara för att bli accepterad - älskad."

"Den andliga utvecklingsprocessen handlar ytterst sett om att i varje ögonblick vara sann mot dig själv om det du upplever just nu. Det handlar inte om att försöka suggerera eller inbilla dig själv att du endast är uppfylld av kärlek och frid"