"Tillit till varandra är en av de viktigaste byggstenarna i ett förhållande.

Utan förtroende mellan parterna har ett förhållande små chanser att överleva en längre tid. Förhållandet blir känsligt för små kriser och osämja.

Vad får då din partner att lita på dig? Hur kan ni bygga förtroende för varandra?
Förtroende byggs av fler små viktiga byggstenar som tillsammans ger dig din partners förtroende.

• Säg det som behöver sägas när det skall sägas. Utan omsvep. När man är rak och tydlig mot sin partner så visar man att man litar på att hon/han kan hantera det jag säger. Men att vara rak är inte samma sak som att vara en "sanningssägare". Det handlar om att säga vad man själv tycker och känner mer än att göra sig till tolk för någon annans åsikter. Och innan man gör det ha klart för sig vad den andre skall göra med informationen.

• Visa respekt. Ta din partner på allvar. Se honom/henne som auktoritet för sig själv. Den som vet bäst vad han/hon tycker och tänker. Att demonstrera att jag respekterar dig innebär åxå att man ibland måste skärpa sig och till och med disciplinera sig.

• Rätta till det som man gjort fel. Det räcker inte med att bara be om förlåtelse. Man måste göra om och göra rätt. Det bästa sättet att ta ansvar för det man gjort fel är att se till att det aldrig upprepas igen.

• Lyssna uppmärksamt när din partner har något som han/hon vill säga dig.

• Håll överenskommelser. Har man bestämt något så måste det gälla. Din partner anpassar sin dag efter det ni har bestämt och gläds åt att göra det.

• Tala om vad du förväntar dig men förvänta dig inte att någon skall anpassa sig efter det. Dina förväntningar är ett starkt uttryck av dig själv. De kommer ur dina traditioner, vanor och önskningar.

Förtjänar du din partners förtroende så kommer han/hon att ha överseende med dina misstag och förstå att du är en vanlig människa.

Till sist: Förtroende tar lång tid att bygga upp och kort tid att rasera.
Och: Man kan inte prata sig ur det som man betett sig in i." -Robert Seton